https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

چکینگ فیکسچر داشبورد

چکینگ فیکسچرهای کنترلی برای کنترل تلرانس های پروفایل سطح ، پروفایل خط و تلرانس موقعیت قطعات فرم دار هندسی ، قطعات مجموعه تریم  و قطعات  تزئینی مانند سپر ، داشبورد ، رودری و غیره مورد استفاده قرار میگیرد .

 

با استفاده از چکینگ فیکسچر کنترل داشبورد میتوان کلیه نواحی مجاور با داشبورد  را مانند ناحیه تماس با شیشه ، قاب ستون، کنسول  را کنترل نمود .

برای این منظور پس از گرفتن درجات آزادی قطعه روی چکینگ فیکسچر و گیره بندی مناسب متناسب با نحوه گیره بندی داشبورد روی خودرو با استفاده از گپ و فلاش تعبیه شده در CF کنترل هم سطحی پروفایل سطح داشبورد و پروفایل خط گپ بین شیشه با داشبورد ،  قاب ستون و رودری و کنسول  را کنترل نمود .

همچنین برای کنترل نواحی دیگر که با قطعات متصل شده روی داشبورد که ارتباطی با موقعیت داشبورد روی خودرو ندارد و صرفا گپ و فلاش با قطعات جانبی با داشبورد میباشد مانند مولتی مدیا ؛ ایر ونت ها و غیره با استفاده از ابزارهای کنترلی دیگر مانند ابزار های جداشونده loose piece  میتوان گپ و فلاش آن نواحی را اندازه گیری نمود

در ادامه کنترل گپ و فلاش توضیح داده شده است:

با استفاده از گپ و فلاش کنترل فرم و تریم قطعه کنترل میشود .

همانطور که در شکل 1 مشاهده میگردد کنترل فرم با استفاده از سطح فلاش صفر که مطابق با سطح فرم کد دیتا میباشد و هم صفحه با کد دیتا سطح چکینگ فیکسچر ایجاد شده و با استفاده از ساعت اندازه گیری کنترل فرم قطعه اندازه گیری میشود.

image330.png

برای کنترل تریم نیز میتوان با استفاده از گپ بین تریم قطعه و چکینگ با استفاده از گپ سنج میتوان استفاده نمود .

image329.png

در صورتیکه طراح در نظر داشته باشد که با استفاده از ساعت اندازه گیری تریم قطعه را کنترل کند مطابق با شکل 2 با استفاده از سطح فلاش تریم قطعه هم صفحه با تریم لاین قطعه در نظر گرفته شده و با استفاده از ساعت اندازه گیری کنترل تریم انجام میشود .

شکل 3 ابزار اندازه گیری گپ سنج نمایش داده شده است 

شکل 4 پایه ساعت اندازه گیری ساعت نمایش داده شده است

 

سایتهای مرتبط

 

 

سایتهای مرتبط پانل گیج و چکینگ فیکسچر

 

 
 
بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده