https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

تلرانس گذاری حدی مینیم یا ماکزیمم

نمایش داد

تلرانس گذاری حدی یکطرفه

وقتی سایر عناصر طراحی حد نامشخص دیگری را تعیین می کنند ، MIN یا MAX باید اندازه از یک اندازه قرار گیرند. از تلرانسهای حدی در اندازه در مواردی استفاده شود که هدف مشخص باشد و حد نامشخص می تواند صفر باشد یا به بی نهایت نزدیک شود بدون اینکه منجر به یک شرایط مخرب برای طرح شود. از مواردی که می توان از اندازه گذاری حدی یکطرفه استفاده کرد ، می توان به عمق سوراخ ها ، طول پیج ها ، شعاع گوشه و پخ ها اشاره کرد. برای محدوده تلرانسی اندازه گذاری های حدی میتوان از تلرانس های عمومی با کیفیت تلرانسی بی دقت استفاده کرده و حد بالا یا پایین تلرانس را نیز در نظر گرفت هر چند این بازه تلرانسی برای طراح اهمیتی ندارد.

سایتهای مرتبط

 

 

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده