https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

مبانی اندازه گیری

یکی از پارامترهای مهم در طراحی محصولات تعیین مشخصات مهم محصول نظیر اندازه و تلرانس ابعادی و هندسی میباشد از آنجا که زبان مشترک مهندسین طراح و سازندگان قطعات نقشه دو بعدی و سه بعدی قطعات منفصله و مجموعه میباشد در نقشه دو بعدی و سه بعدی استفاده از علائم استاندارد برای بیان خواسته طراح از نظر مشخصات ابعادی و هندسی قابل پذیرش محصول الزامی میباشد . در استانداردهای نقشه کشی امروزه از اضافه کردن متن توضیحی در نقشه های دو بعدی خودداری کرده و با استفاده از علائم استاندارد میتوان تمام اطلاعات مورد نیاز ابعادی و هندسی محصول را نمایش داده و تمام صنعتگران که با مفاهیم نقشه خوانی آشنائی داشته باشند میتوانند محصول را مطابق با نیاز طراح ساخته و در مونتاژ نهایی مورد استفاده قرار داد.

واحدهای اندازه گیری

برای یکنواختی در اندازه گذاریها ، تمام ابعاد نشان داده شده در این کتاب در واحدهای SI  آورده شده است. اما واحد اندازه گیری انتخاب شده باید مطابق با خط مشی طراح باشد.

واحدهای طولی SI (متریک)

واحد طولی SI که معمولاً در نقشه های مهندسی استفاده می شود ، میلی متر است.

واحدهای طولی مرسوم ایالات متحده آمریکا

واحد طولی مرسوم ایالات متحده آمریکا که معمولاً در نقشه های مهندسی استفاده می شود ، اینچ میباشد.

شناسایی واحدهای طولی

در نقشه های دو بعدی  که تمام ابعاد آن بر حسب میلی متر است یا تمام ابعاد آن بر اینچ است ، شناسایی فردی واحدهای طولی مورد نیاز نیست. با این حال ، در جدول مشخصات نقشه دوبعدی باید حاوی متنی  باشد که واحد اندازه گذاری را مشخص کرده باشد.بعنوان مثال اشاره گردد که

 همه ابعاد  به میلی متر (اینچ )میباشد .

واحدهای طولی ترکیبی SI (متریک) و ایالات متحده( اینچ)

چنانچه در نقشه های دوبعدی میلیمتری ، برخی اندازه ها به صورت اینچی آورده شود بایستی کنار اندازه از علامت اختصاری IN و نیز در نقشه های دوبعدی اینچی ، برخی اندازه ها به صورت میلیمتری عنوان گردد ، بایستی از علامت اختصاری mm در کنار اندازه استفاده گردد.

واحد زاویه ای

ابعاد زاویه ای بر حسب درجه بیان می شوند. و اجزای آن درجه ، دقیقه و ثانیه بوده که با نمادهای زیر نشان داده میشوند .

(الف) درجه: °

(ب) دقیقه: ′

(ج) ثانیه: "

جایی که زاویه با واحد اصلی (درجه) بیان شود، مقدار عددی با علامت  )°  ( نشان داده میشود. در صورتي كه مقادير كمتر از 1 درجه در دقيقه يا ثانيه تعيين شود ، برحسب مورد ، قبل از عدد دقيقه يا ثانيه  مقدار صفر(0) ° تعریف گردد. اگر مقادیر اعشاری کمتر از یک درجه مشخص شده باشد ، صفر باید قبل از مقدار اعشاری باشد.

 

سایتهای مرتبط

 

 

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده