https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

جیگ جوشکاری لوله 90 درجه

فیکسچر های استاندارد شده استاندارد برای جوشکاری پروفیل ها ، لوله ها ط

جیگ و فیکسچر تولیدی

در این بخش کاربران عزیز با انولع دستگاهها و ابزارهای تولیدی آشنا میشو

خدمات

سیستمها

در این بخش کاربران عزیز با انولع دستگاهها و ابزارهای تولیدی آشنا میشو

فیکسچر تراشکاری

 فیکسچر های تراشکاری بر روی دستگاه تراش  قرار میگیرد . در این فیکس

فیکسچر جوشکاری

فیکسچر های استاندارد شده استاندارد برای جوشکاری پروفیل ها ، لوله ها ط

فیکسچر جوشکاری

فیکسچر های استاندارد شده استاندارد برای جوشکاری پروفیل ها ، لوله ها ط

فیکسچر سوراخکاری

فیکسچر های سوراخ کاری در تولید انبوه به صورتی طراحی میشود که  6 درج آ

گیج

در این بخش کاربران عزیز با انولع دستگاهها و ابزارهای تولیدی آشنا میشو

گیج برو نرو رزوه

فرمان اندازه‌گير حدي رزوه

براي كنترل پارامترهاي مهم يك

مونتاژ شیمهای تنظیم کننده

 در فیکسچر های تولیدی و جیگ های جوشکاری میتوان از شیمهای استاندارد

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده