https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

دسته گیج برو نرو

با استفاده از قطعات استاندارد گیج مانند دسته گیج برو نرو میتوان به سرعت گیج برو نرو را ساخته و با کولت تعبیه شده در دسته گیج برو و نرو گیجهای برو نرو را مونتاژ و استفاده نمود 

 

جنس دسته از آلومینیوم بود ه و آنودایز میشود که ظاهر زیبائی به گیج برو نرو خواهد داد

سایتهای مرتبط

 

 

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده