https://fixture.ir/templates/jm_iliya/images/logo-loading.png

فیکسچر سوراخکاری

فیکسچر های سوراخ کاری در تولید انبوه به صورتی طراحی میشود که  6 درج آزادی قطعه با استفاده از روشهائی که در مباحث مرتبط با گرفتن درجات آزادی مطرح میگردد گرفته میشود و بعد از کلمپ کردن قطعه و با استفده از جیگ سوراخکاری در نظر گرفته شده سوراخکاری قطعه انجام میشود

جیگ های سوراخکاری همان بوشهای تعبیه شده در فیکسچر سوراخ کاری میباشد 

سایتهای مرتبط

 

 

بالا

اشکال یابی جوملا

جلسه

اطلاعات مشخصات

حافظه استفاده شده

پرس و جو پایگاه داده